د بنسټ ایښودونکی وینا

د لوی څښتن تعالی په سپینڅلی نامه:ی

زمونږ ګران هیواد افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کی شامل دی چی پکی د لوړو زده کړو شاخص ټیت او لوړو زده کړوته لاسرسی ستونزمنه او لګښت لرونکی بلل کیږی . دتاریخ په اوږدو کی افغانستان کی د لوړوزده کړو څخه یواځی لږ خلکو ګټه اخیستلی ده ځکه چی د لوړو زده کړو سیکټور د دولت په انحصار کی وو. اما خوشبختانه د نوی اساسی قانون ۴۶مادی تصویب په اساس موږ وتوانیدو چی خصوصی پوهنتونونه ایجاد کړو ترڅو ګڼ شمیر افغانانو ته د لوړو زده کړو لاس رسی عام کړو. بیان دلوړو زده کړو موسسه داساسی قانون ۴۶ مادی پر بنسټ دیوی پیاوړی ارادی ټیم اولید لوری پر بنسټ په ۲۰۱۴ عیسوی کال کی تاسیس او فعالیت یی پیل کړو.زمونږ یواځنی موخه دا ده چی د لوړو زده کړو لاسرسی ته په ګران هیواد افغانستان کی وده اوپه نړیوال کیفیت سره لوړی زده کړی افغانانو. دسیمی اونړی خلکو ته وړاندی کړو. موږ غواړو چی په ځانګړی توګه افغانانو ته په لږ لګښت د لوړو زده کړو  پرمختللی امکانات په لوړ کیفیت سره برابر کړو. ترڅو زموږ د په هنتون فارغین وتوانیږی په نړیوال سطح سیالی وکړی او دعلم رڼا ټوله نړی کی خپره کړی. تاسو زده کوونکی ته ښه راغلاست وایم اوهلیه لرم چی زموږ ټیم په دی وتوانیږی چی ستاسو هیلو ته ستاسودتمی څخه اوچت او مثبت ځواب درکړی ترڅو ایمانی افغانی او انسانی رسالت ادا شی.و

په درنښت

وحید الله سردار

بنسټ ایښودونکی

 


Founder president Message

I strongly believe that freedom of individual development is the basis of effective democracy. Intellectual progress demands the keeping of spirit of free inquiry and friendly environment. The pursuit and practice of truth despite of consequences should be only aim of institutes and all education is expected to be liberal. Education, one of the human resource development strategies, is a powerful tool for peaceful social transformation and for overall development and prosperity of any nation. It should be free from chains of ignorance, prejudice and speculative belief. Education is an important index of human development. Higher Education and training is indeed a vital tool for intellectual, cultural, artistic development and a means for achieving wider social aspirations. The responsibility of institute in the context of changing scenario is not only confined to imparting education but also to forecast the future needs of economy.

The merely solution for the past 30 years chaos in our mother land Afghanistan can be education. Since there is an urgent need for enormous expansion in the field of higher education and training because the proportion of our population, in the relevant age group, that enters the world of higher education, is about 3% only, while in developed countries it is up to 85% and at the same time, it is important to raise quality of higher education. Keeping in view contemporary needs, also that higher education and training should be accessible to one and all. Education is the fundamental mechanism for social inclusion, growth through the creation of more opportunities.

It is heartening to note that the BIHE has established and has grown remarkably well over the years and has been offering quality, allied and technical education to meet the challenges in the context of globalization.

I extend you a hearty welcome to join the Bayan Institute of Higher Education family and wish you all the success in your learning endeavor.With warm regards,

Founder president “Wahidullah Sardar”